KHUÔN MẪU

ĐỒ GÁ - JIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

thông tin liên hệ
Anh Cường
P. Giám Đốc
0982 611 521 - 0982 611 521

Khuôn thổi chai nhựa

Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi cầu nhựa
Khuôn thổi cầu nhựa
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai nhựa
Khuôn thổi chai nhựa