KHUÔN MẪU

ĐỒ GÁ - JIG

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

thông tin liên hệ
Anh Cường
P. Giám Đốc
0982 611 521 - 0982 611 521

Chia sẻ lên:
Khuôn thổi chai nhựa

Khuôn thổi chai nhựa

Mô tả chi tiết
http://seikivietnam.bizz.vn/img_products/1927/PET Blowing mold.jpg

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi cầu nhựa
Khuôn thổi cầu nhựa
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai PET
Khuôn thổi chai nhựa
Khuôn thổi chai nhựa